Menu
Indkøbsvogn

Betingelser & Vilkår

Levering
 1. Leveringen sker udelukkende i Danmark.
 2. Leveringsfrist er 2-4 hverdag. Fristen, der er afgørende for bestemmelsen af forsendelsesdatoen, vedrører hverdage (mandag – fredag) og begynder at løbe dagen efter modtagelsen af data, der er egnede til tryk, eller meddelelsen om, at data er klar til tryk, samt efter fuldstændig betaling af varen (inkl. moms).
 3. Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi eventuelle yderligere transportudgifter.
Fragtpriser
 1. Al fragt er 50 kr. fast takst, dog fragtfrit ved en samlet ordre på over 1000,00 DKK 

Annullering/ændring af ordren

 1. Annullering/ændringer af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er "Modtaget", så snart ordrestatus er ændret til "I Produktion", er det ikke længere muligt at ændre/annullerer sin ordre
 2. Enkelte bestillinger i ordren kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele ordren. Såfremt det for kun en af varerne i ordren gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.
 3. Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via mail på mail@hornslet-bogtykkeri.dk
Reklamation:
 1. Kunden har selv ansvar for selve filen/materialet der bliver uploaded til os, så som tekst, stavefejl, billedkvalitet, format og størrelse.
 2. Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er ansvarlige for.
 3. Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar.
 4. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.
 5. Hvis der er en materiel mangel ved den leverede vare, kan kunden i første omgang kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en fejlfri vare. Mangler/fejl kan f.eks være, manglende clips på et hæfte, manglende huller i siden på en blok, eller blanke sider inde midt i materialet. Al henvendelse om mangler bedes rettes til vores mail mail@hornlset-bogtrykkeri.dk. vedhæft filer af varens mangel og beskrivelse af fejlen. Vi dækker omkostningerne i forbindelse med afhjælpningen, herunder udgifter til transport, arbejdskraft og materiale; vi dækker ikke ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med overførslen af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet